2017. november 15., szerda

Ghost in the Body - Legend of Ayka: 3. rész: Egy életre szóló döntés Írta: *Kyra* (+12)Zöldország irányítását ideiglenesen Vendo vette át, aki a Zöld klán vezetője. A férfi kevesek számára szimpatikus az országban. Sok pletyka keringett róla. Miszerint, ha valakit nem kedvelt, rossz színben tüntette fel, s mindent megtett, hogy kivégeztethesse a katonáival. Madarasnak is ő parancsol, hiába a királynak tett hűséget. Vendotól saját katonái is tartanak. A saját életük, de a családjuk jövője is, akár egyetlen egy szótól, mondattól is függhet.

***– Ayka, merre vagy?
– Itt – intett a papnő Eritnek. Az idősebb nő alig találta meg a virágok és bokrok között:
– Úgy tűnik, jó munkát végeztünk. Már szinte mindenki a saját lábán hagyta el a völgyet. Maradas hol van? Ideje lenne már neki is elmennie. Már nincs szüksége ránk.
– Én is úgy látom – egyenesedett fel, s keresni kezdte. Hiába tekintett körbe a kertben, a férfit ő se látta.


A szobát, ahol korábban ápolta, üresen találta. Nem értette, hogy tűnhetett el. Főleg egy szó vagy legalább egy „köszönöm” nélkül.
– Itt vagyok – suttogta valaki mögötte. – Erit még a közelben van? – kérdezte.
– Még a kertben tartózkodik, de nemsokára elhagyja a völgyet.
Madaras arcára széles mosoly derült:
– Ennek örülök.
– Mit óhajt? – fordult felé a papnő, érdeklődve.


A férfi türelmesen megvárta, míg az idősebb papnő távozik a látókörből:
– Magunk vagyunk?
– Igen. Történt valami?
Madaras a papnő szemébe nézett:
– Ön nagyon szép. Miért döntött úgy, hogy ezt a hivatást választja?
– Hálából – felelte Ayka szűkszavúan.
– Nem lettem okosabb. Ha nagyon szépen megkérném, kifejtené nekem bővebben? – pillantott rá, majd ismét kinézett az ablakon. Ayka kezdett türelmetlenné válni:
– Ki elől bujkál?A nő úgy érezte, amíg ő nem beszél, addig a férfi se fog. Ezért belekezdett a történetébe:
– Kislány koromban leestem egy fáról. Fájdalmaim voltak, mozdulni pedig nem tudtam. Ha az a nő nem talál meg, nem gyógyít meg, ott halok meg.
– Úgy érti, egy szellem? – figyelt fel Madaras.
– Igen. De ő más volt. Oly emberi...
– Emberi? Hogy érti?
– Szerintem én már eleget mondtam. Most ön jön uram.
– Ahogy óhajtja – arcára mosoly derült, s kiment az ajtón. Ayka pedig a kertig követte.– Nem bujkálok senki elől. Csak jobban szeretek négyszemközt házassági ajánlatot tenni – állt meg egy pillanatra, s várta mit lép erre a papnő.
– Eszemben sincs férjhez menni. Mégis miért tenném?
– Ne haragudjon, ha megsértettem. De ilyen ajánlatot egy nő, nem mindennap kap. Főleg egy harcostól, aki ha hadba indul, nem biztos, hogy visszatér.
– Ön miért szándékozik megnősülni?
A feltett kérdésen, a férfi egy percet sem gondolkodott:
– Mert úgy érzem, itt az ideje. Hálás vagyok a fáradozásáért. Ily módon szeretném meghálálni. Mostantól én szeretnék törődni önről.
– Felejtse el. Ez nem helyén való – vágta rá ridegen a nő.– Meglehet – látta be Madaras – De amit felajánlottam, az egy lehetőség. Csupán, önön múlik, él-e vele.
– Miért pont engem választott? Sok szép hajadon van ebben az országban.
– lépett a férfi mellé, s kérdőn a szemébe nézett. Madaras élvezte a nő társaságát, nem zavarták annak szúró szavai, melyek tőrként sújtottak le rá. Elismerte: erős, bölcs, makacs és szokatlanul bátor a jelleme, egy nőhöz képest. Korábban egy se vágott úgy vissza neki, mint ő.
– Ha ennyi volna, kérem, távozzon. Nekem is dolgom van.
– Nem most látott utoljára. Még visszajövök, egészen addig, amíg jobb belátásra nem bírom – csókolta meg a nő kézfejét, s magabiztosan távozott.

***Este a papnő társaságot kapott, Erit személyében:
– Idekint, egyedül? Köze van a magányodnak a harcoshoz?
Ayka tisztelte az idősebbet, s elmesélte neki, mi történt:
– Igen. Miután elmentél, ráakadtam.
– Tudtam én, hogy egy rendes férfi, aki nem távozik búcsú nélkül – vágott közbe, lelkesen.
– Házassági ajánlatot tett.
Erit a kijelentésén nem lepődött meg:
– Ahogy azt is tudtam, hogy eljön ez a nap. Remélem, volt eszed és beleegyeztél.
Ayka hallgatott. Erit sejtette miképp utasíthatta el a harcost:
– Nem voltál kíméletes hozzá, igaz?
– Nem bizony – bólintott.
– Mi a baj? – érintette meg a vállát aggódva.
– Csupán annyi, hogy még visszajön hozzám. Nem lesz tőle nyugtom.
Erit nevetett:
– Ayka, ez így van rendjén. Szerintem Madaras egy erős, vonzó férfi. Más nő majd kiugrana a bőréből, ha őt választotta volna. Gondold meg az ajánlatát. Ilyen jó, ha egyszer van egy nő életében. Főleg ilyen időkben.A harcos távozása után napok teltek el. Aykának újabb tényekkel kellett szembenéznie. Az emberek között, változatlanul érezte, hogy a férfiak szemei mindenhova követik. Asszonyaik előtt sem leplezték titkos vágyaikat. Ez időben indulhatott el a már korábban említett pletyka, mely nagy vihart kavart az országban. Ayka becsülete, jóhíre megingott.

***Erit amint meglátta, rögvest megragadta a nő kezét, s bevezette az egyik szobába. Nehogy más is meghallja a beszélgetésüket:
– Hallottad, milyen szóbeszéd kering rólad?
– Igen, de nem törődöm vele. Nincs miért magamra vennem.
Az idősebb papnő, nem hagyta annyiban:
– Ezek már vádak. Mondd, kerülted a szemkontaktust? Nem mosolyogtál rá egy férfira sem?
– Ilyen hibát nem követnék el – felelte magabiztosan.
– Ebben bíztam – vallotta be. – Vigyázz magadra, Ayka! Lehet, a problémára az a megoldás, ami épp nincs a kedvedre. Figyelmeztetlek, a továbbiakban, én már túl kevés vagyok ahhoz, hogy segíteni tudjak rajtad.

***Zöldország uralkodója ez idő alatt, még mindig az országon kívül tartózkodott. A pletyka már bejárta az országot, s egyre többen is panaszt tettek a királyi udvar felé. Vendo jól ismerte az említett papnőt. Ő hitt az ártatlanságában, de úgy döntött, a terveivel inkább a saját malmára hajtja a vizet:
– Hozzák elém a papnőt! Majd én ítélkezem felette!

***A papnőért katonák jöttek a völgybe. Az ott élők nem meglepődtek meg, amikor közölték velük, mi célból látogatták meg őket. Ayka és Erit, Madarast hiába keresték a szemeikkel, nem látták köztük. Erit feszülten figyelte a páncélosokat. Sejtette, hogy a pletyka akár idáig is vezethet:
– Ayka, nem tehetsz mást, mint hogy engedelmeskedsz. Vendoval pedig légy óvatos. Nem a becsületéről híres – figyelmeztette. Ayka gyanakvóan tekintett rá:
– Én se hallottam róla biztatót. Ne aggódj, ártatlan vagyok. A király pedig hamarosan visszatér. Ha Vendo nem is, de a király biztos hinni fog nekem.

***A kastélyban Vendo úgy ült a trónon, mintha ő lenne az uralkodó. Az arcáról le lehetett olvasni, mennyire élvezi a helyzetet. Önelégülten fogadta a papnőt és a kísérő katonákat:
– Üdvözlöm! Érezze otthon magát! – arcáról rövidesen leolvadt a mosoly, és intett a katonáknak. Ayka meghajolt, s amint kiegyenesedett, látta, már csak négyszemközt maradt a férfival. Vendo felállt, s odaballagott a papnőhöz:
– Olyan gyönyörű, mint az emlékeimben. Bizonyára már tudja, miért kérettem ide – járta körbe, hogy jobban szemügyre vehesse.
– Igen – felelte közömbösen. Vendo jól ismerte a papnők és a szerzetesek szokásait. A nő viselkedéséből, arra következtetett, hogy a róla szóló pletykák, nem többek hamis, ostoba vádaknál.– Mit óhajt, mit tegyek? – faggatta Vendo.
– Engedjen el, ártatlan vagyok – tanácsolta Ayka. A férfi ismét elmosolyodott:
– Ha így is teszek, hamarosan úgyis ugyanitt fogunk állni. Nem akarom ezt a jelenetet elismételni.
– Hogy érti?
– Nem tudom befogni a szájukat. Én csak egy klán vezető vagyok, nem pedig maga a király.
– Tudom. Esetleg megvárhatnánk, amíg visszatér.
– Előbb égetnek el elevenen, gyűlöletből, amiért nem ítéltem el – tette hozzá kíméletlenül a férfi. Ayka meg se rezzent, változatlanul ártatlannak vélte magát. Vendo csodálta ezért:
– Menjen férjhez és akkor békén hagyják.
– Eszemben sincs.A klán vezetője megvakarta a tarkóját. Számított a nő ellenkezésére:
– Tudtam, hogy nem lesz könnyű dolgom. Kérem, hallgasson végig. Egy nép ellen, nem bölcs dolog szembeszegülni. Lássa be, egyedül van. Egyedül én segíthetek, vagy az, aki hajlandó elviselni a makacsságát.
– Pontosabban? – tekintett felé szúrósan a papnő.
– Legyen a feleségem, és akkor végre lezárhatjuk ezt az ostoba egymásra mutogatást. De ha van valaki, akihez érzelem is fűzi, felőlem őt is választhatja. Csak legyen már vége ennek. Kínos lenne ilyesmivel fogadni a királyt. Remélem, megérti.
Ayka a férfi felé fordult:
– Mi lesz, ha senkinek se leszek asszonya? Akkor száműzetés lesz a sorsom?
– Igen, száműzetés. Egy napot adok, hogy eldöntse – hajolt hozzá közelebb. – Velem, valaki mással, vagy az erdőben egyedül, kiszolgáltatottan.

***Ayka katonák gyűrűjében tért vissza a völgybe. Amint a páncélosok őrt álltak a kertben, ő szótlanul, szemmel láthatóan magabiztosan haladt el Erit mellett. Az idősebb papnő nem hallgatott tovább:
– Mit mondott Vendo?
A hosszú, korom fekete hajú papnő nem lépett többet. Megtisztelte figyelmével az idősebbet:
– Egy férfié kell, hogy legyek. Azt már szabadon dönthetem el, kié.
– Madaras jó lenne hozzád – említette meg Erit. Ayka arcára halovány mosoly derült:
– Igen...Hosszú, álmatlan éjszaka elé nézett. Csupán a nap felkeltéig fontolhatta meg, miképp döntsön a sorsáról. Nyugalmát egy sötét árny zavarta meg, aki a kertben lopakodott. Ayka lassú léptekkel közeledett felé:
– Ki van ott?
– Én – hangzott el egy ismerős férfi hang. – Láttam, amikor a társaim idáig kísértek. Mit akart tőled Vendo? – faggatta. A hangjában érezhető volt a gyanakvás és a féltékenység. Ayka alaposan végigmérte a férfit, aki harci díszben pompázott előtte:
– Az én dolgom. Ne törődj vele – fordított hátat neki, s elindult vissza.
– Várj! – szólt rá halkabban Madaras – Vendo nem egy becsületes személy. Aggódom érted. Kérlek, mondd el. Engedd, hogy segítsek.A papnő gyászosan felé fordult:
– Már nincs sok időm dönteni a sorsomról. Hamarosan felkel a nap. A társaid pedig visszavisznek hozzá.
– Együtt csak megyünk valamire, nem? – közeledett felé, s megpróbálta felvidítani.
– Nem akarok férjhez menni.
– Azzal tisztában vagyok... Szóval, házassági ajánlattal állt elő. Ha elutasítod, akkor mi vár rád?
– Száműzetés.
Madaras összeráncolta a homlokát. Jól ismerte mesterét, Vendot. Sok aljas, mocskos dolgáról van tudomása, egy részének még tanúja is volt. Nem akarta elveszíteni Aykát. A hátra lévő éveit nem tudta elképzelni a szeretett nő nélkül.– Kérlek, gyere hozzám. Nem fogok hozzád érni, ha nem akarod. Csak annyit szeretnék, hogy velem maradj – kérlelte a harcos. Ayka szíve azonban nem engedett...

Úgy emlékszem, Madaras egy jóvágású fiatalember volt. Bármerre sodorta az élet, a nők szemei megakadtak rajta, szívüket pedig megdobogtatta figyelmével, kedvességével. Aykával, szép pár lehetnének. Mindketten szépek, fiatalok, akik előtt ott van a jövő...

Alig néhány óra volt csupán reggelig. Vajon milyen döntést hozott a papnő?
Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése