2016. november 28., hétfő

Országok, klánok, szellemek és a vallás (spoileres)

Ghost in the Body: Országok, klánok, szellemek és a vallás

Zora otthona, szülőföldje: Csillag-sziget

Zora a szigeten született, s ott is halt meg. A klánja a Csillagvirág klán. Édesanyja volt a klán királynője, halála után egy nappal a Tűz katonák elfoglalták a szigetet, lakóit Zorával együtt szinte mind lemészárolták.
A klán tisztelte a szellemeket. Esténként a tűz körül táncoltak, s a szellemeknek énekeltek. A klán lakói nők voltak. Kevés férfi élt a szigeten, őket rabszolgaként tartották. A szerencsésebbek férj jelöltek voltak. Őket utódnemzésre szánták. A klán halászattal, vadászattal és gyűjtögetéssel foglalkozott. A szigetet ritkán, kereskedelmi céllal hagyták el. A Százéves háború után, a szigeten csak a Csillagvirág klán őrei éltek, hogy a háborúban elesettek sírjait őrizzék. Zorát a háború után, a Csillag-szigeten, édesanyja sírja mellett helyezték végső nyugalomra. A háború idején a Csillagvirág klán, a tengerentúlon összeállt a Farkas klánnal és Tűzőrző klánnal. Együtt új országot alapítottak: Agyarországot.
Agyarország az egyike volt azon országoknak, ahol békében élhettek a Százéves háború alatt.

Agyarország:

Alapító klánok: Farkas klán, Tűzőrző klán és Csillagvirág klán.

Az ország első uralkodója nő volt. A Csillagvirág klán ettől függetlenül fenn maradt az országon belül. Ahogy Farkas klán és Tűzőrző klán is. Szélországgal folytatott harcok során, Tűzőrző klán tagjai nyugatra vándoroltak. Zöldországban leltek új otthonra. Az útjuk során, rejtélyes módon megfogyatkoztak.
Az ország alapításában a vallás is nagy szerepet játszott. Mint ahogy az korábban is említve volt, Csillagvirág klán mélyen szellem hívő nép, ez persze a Farkas klánra is igaz. Tűzőrző klánra már kevésbé, talán ez is ok lehetett a kilépésre.

Zöldország:

Timur szülőhazája. Szüleit nem ismerte, szerzetesek között nőtt fel. A háború után visszatért az országba, és újjáépítette a Szerzetesek földjét. Sok idő után újra templomok, szentélyek ékesítették az országot, evvel otthont adva a szellemeknek. Timur az ország újjáépítésében is segédkezett. Neki köszönhetően Zöldország egy volt a Négy ország Szövetéségének. Ahol képviselőként, ötödik tagként volt a tanács tagja. Ő képviselte a szellemeket. Zöldország befogadó ország lett. Sok klánnak adott otthont:
Medve klán, Sólyom klán, Farkas klán, Tűzőrző klán, Kígyó klán. Akik Zöldország lakói voltak, ők alkották külön a Zöld klánt. A csatlakozott klánoknak köszönhetően, Zöld ország kiemelkedett a további háborúk során. Sok legendás harcost tudhatott magáénak (Genzo is közéjük tartozik). A szövetségnek köszönhetően, bármikor tudott katonai erősítést, vagy épp segítséget küldeni a szövetséges országoknak. Zöld ország területét többnyire erdő borítja. Gyümölcsöseiről, és az ott élő vad világáról híres. Ez az ország exportálja más országoknak a fákon termesztett gyümölcsöket, vadhúst, és fa építőanyagot a szövetségeseinek. Többnyire Kékország lakosságát látja el. De északra, Jégország számára is nyújt tüzelő anyagot.

Kékország:

Della és Loyk szülőhazája. A háború után Della Zöldországba költözött, s hozzáment Timurhoz. Loyk nem vándorolt el, itt maradt, s képviselte az országát a tanácsban. Felesége, gyermekei anyja, pedig Ivola lett. Kékország nagy részét víz borítja, kevés lakóépület található a szilárd zöld talajon. A lakosság többsége vízre épített házakban él, melyeket bizonyos időközönként javítani, megerősíteni szükséges, vagy a lakosság növekedése miatt újakat kell építeni. Kékország exportálja a szövetséges országok részére a halakat, és más, tengerben elő, emberi fogyasztásra alkalmas élőlényeket. Kékország sokszor küszködik országon belül politikai problémákkal. A gyengesége sok bűnözőt vonz az országba. E gyengeségnek a következménye később Esőország születése. Zöldország ilyen időkben, önzetlenül nyújt segítséget Kékországnak. Kékország nem olyan pozitívan áll a szellemekhez, mint más országok. Acuát és társait, egyáltalán nem tekintik jó szándékú, barátságos szellemeknek. Az országnak sok gondot okoz az áradás, és a vihar okozta károk helyreállítása. Ők a szellemeket okolják e miatt, nem pedig az időjárást. Timurnak és leszármazottainak, nincs könnyű dolguk Kékország lakóval.


Jégország:

Ivola otthona. Jégország területe két részből áll, elhatárolva. Ő az északi részén született, de idősebb korában sokat vándorolt, ahova épp a kötelesség szólította. A háború után sokáig nem találkozott a háborúban megismert barátaival. Jégország Ivolát választotta képviselőnek, hogy tárgyaljon a négy ország szövetségeseivel, a csatlakozásról. Ivola a házasságkötés előtt lemondott képviselői pozíciójáról, s Kékországban telepedett le. A szövetség hiába adott utat Jégországnak a csatlakozáshoz, mégse társult hozzájuk ötödiknek (csak hosszú évekkel később). Ennek az oka ismeretlen. Ettől függetlenül kereskedelmi szempontból együtt működött velük.
Északon az ország területét szinte állandóan hótakaró borítja, így a nép vadászatból és halászatból tartja fenn magát. A délebbi részén (ahol Zöldország, Napország és Tűzország határolja) ott már földműveléssel is tudnak foglalkozni az emberek. Jégország az egyetlen ország, akiknek a karavánjait szinte állandóan támadások érik. A fosztogatóktól Napország katonái próbálják megvédeni, amíg a karavánok el nem érik az országhatárt. Vallás szempontjából, nem mondható hívő országnak. A Százéves háború óta, az ország lakói közül csoda, ha valaki találkozott szellemekkel. A létezésükről, lehet, már nem is tudnak.

Tűzország:

A háború után Darek herceg lett az uralkodó. A szövetséget barátaival hozták létre az országaikkal. A Szövetség négy országból állt össze: Zöldország, Tűzország, Kékország és Napország. Darek személyesen jelent meg, és képviselte a tanácsban az országát. Sajnos élete során, nem mindig uralkodtak a boldog, békés idők. Idősebb korában, már egyre nehezebben tudta összetartani a szövetséget. Országtól függetlenül a világ két részre oszlott. Akik hisznek a szellemekben, és tisztelik őket, és azok, akik egyenesen gyűlölik a szellemeket, és vesztüket akarják. Tűzország a Száz éves háború óta aktívan küzd a háborúk és a zavargások kitörése ellen. Tűzország gazdaságilag semmiben se szenved hiányt. De bármikor segít, ha szükség van rá. Ezen ország lakói ismerik leginkább Zora legendáját, mely az ország két uralkodójához is fűzhető (Arion és Darek).

Napország:

Gendor a Százéves háború után, rövidesen Zora halála következtével, távozott az élők közül. Utolsó végakaratát utódja teljesítette: mindent tegyen meg, hogy elkerüljenek egy újabb háborút, még ha ahhoz egy erős szövetségre is lesz szükség. Napország, a negyedik a szövetségben, mint alapító. Napország területét részben sivatag borítja. Csupán északon és délen van lehetőség a földművelésre. Napország mélyen hisz a szellemekben, de az ott lakóknak sajnos nincs szerencséjük őket szabad szemmel látni. Zora legendája így az idők során ebben az országban is feledésbe merül. A nép pedig úgy hiszi, lesz még hozzá hasonló.

Szélország:

A Százéves háború után, Szélország vált a legerőszakosabbá. Folyton hadban állt a szomszédos országokkal: Zöldországgal és Agyarországgal. Az oka egyszerű: vallási nézetek. Szélország gyűlöli a szellemeket, még szellemvadászokat is megbízott a levadászásukkal, elpusztításukkal. Talán ez egy ok lehetett, amiért Agyaroszágból kivándorolt a Tűzőrző klán. Szélország sem szenved hiányt, van tengere, tava, folyója, erdői és termőföldjei. Mivel a nézőpontjai hasonlóak Kékország lakóiéhoz, így velük szívesen kereskedik, feketén. Kékország uralkodója kerüli a viszályt, s hiába tud a fekete kereskedelemről, nem tesz semmilyen intézkedést ez ügyben.
A szellemekkel szembeni gyűlölet egy nap pedig megteszi a hatását. Egy olyan történelmi esemény következik be, mely megbénítja Szélországot, és átkereszteli. A világ többi országában, ahol volt, ott eltűnik a vallás, a szellemek felé a bizalom, s megkezdődik a templomok lerombolása, felgyújtása és az árvák száműzetése, sorsára hagyása. Ennek részleteiről számol be Genzo, az író, második könyve:
Ayka legendája.

Térkép:

(1.) Szélország (nép színe: barna),
(2.) Agyarország (nép színe: Szürke, barna és a zöld egy viseleten),
(3.)Zöldország (nép színe: zöld),
(4.)Kékország (nép színe: sötétkék),
(5.)Jégország (nép színe: világoskék),
(6.)Napország (nép színe: sárga, arany),
(7.)Tűzország (nép színe: vérvörös, piros),
(8.)Esőország (kék és a fehér),
(9.)Csillag-sziget/Csillagvirág klán (nép színe: világosbarna és a zöld egy viseleten)
(10.) Lakatlan sötét erdős terület

A térképen van egy lakatlan rész, melyről rémtörténetek keringenek. Azt mondják ott élnek a szellemek, onnan vándorolnak át Zöldországba és Kékországba. Az emberek szerint ott él a szellemek királya, Kansador. Továbbá ott húzzák meg magukat a száműzöttek (sötét ruhás emberek).

Szellemek:

Többnyire helyhez kötöttek. Kevesen vándorolnak közülük. Élőhelyük a Sötét erdő, melyet az emberek messze elkerülnek, kivéve a száműzöttek, és a szellemvadászok.
Királyuk Kansador, aki vagy egy öreg fűzfaként pihen az erdőben, vagy emberi alakot öltve járja az erőt. Tipikus nőcsábász, szellem létére. Több szellem hölgyet is meghódított, de az élő hölgyeket se veti meg. Acua a víz szelleme, Zora egyik legkedvesebb szellem barátja. Nem jellemző rá a vándorlás. Többnyire vízben, víz közelben lehet találkozni vele. Nabu a kísérő szellem. Akkor jelenik meg, ha valakinek az ideje lejárt az élők között. A szellemek közül ők a legismertebbek.
Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése